X Please adjust your browser settings in order to opt out of cookies and review our Privacy Policy for more helpful information

KLINIČNE ŠTUDIJEPRIPOMOČKA B-CURE LASER

Klinične študije dokazujejo pozitiven vpliv tehnologije z laserjem nizke intenzitete pri zdravljenju bolečin, ortopedskih stanj, vnetij, športnih poškodb in ran. Več kot 2000 publikacij – vključno z več kot 100 dvojno slepimi študijami – je potrdilo učinkovitost terapije z laserjem nizke intenzitete.

Učinkovitost pripomočka B-Cure Laser pri zdravljenju bolečin in ran je bila potrjena v petih dvojno slepih kliničnih študijah.

Pet kliničnih študij je še v teku.

Bolečine, povezane s sklepi (TMJ), Univerza Sapienza v Rimu, Italija

Klinična študija 90 pacientov (30 se jih je zdravilo s pripomočkom B-Cure Laser, 30 s placebom, 30 z zdravili za lajšanje bolečin) z bolečinami, povezanimi s sklepi (TMJ).

Rezultati:

Dvojno slepa klinična študija, v kateri je sodelovalo 90 pacientov, je pokazala bistveno večje zmanjšanje bolečine v skupini, zdravljeni s pripomočkom B-Cure Laser, kot v skupini, zdravljeni s placebom. Statistična značilnost – p < 0,01 Zmanjšanje bolečine v skupini z aktivnim zdravljenjem s pripomočkom B-Cure Laser se ni razlikovalo od zmanjšanja bolečine v skupini, ki je prejemala zdravila.

Objavljeno: Cranio, april 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30999823

OPEN FILE
Rezultati klinične študije pri pacientih po izvedbi laminektomije v bolnišnici Beneficência Portuguesa de São Paulo v Braziliji

Rezultati so pokazali zmanjšanje temperature, učinke drenaže, blaženje bolečine in hitrejše celjenje v skupini, ki je bila deležna terapije z laserjem. Statistična značilnost –  p < 0,001 (bolečina).

Zmanjšanje temperature je rezultat, ki nadalje potrjuje učinkovitost tovrstnega zdravljenja.

Objavljeno: Ameriško združenje American Society for Laser Medicine and Surgery, 2014. (Predložitev v teku)

OPEN FILE
Dental Implantations (zobni vsadki), Health Care Institution of Perm, Rusija

Uporaba izvirnih tehnik LLLT v režimih preventive in zdravljenja pred in po vstavitvi zobnega vsadka bistveno zmanjša pogostost in intenzivnost bolečin. Statistična značilnost –  p < 0,01. Rezultati so pokazali zmanjšanje temperature, učinke drenaže, blaženje bolečine in hitrejše celjenje v skupini, ki je bila deležna terapije z laserjem. Statistična značilnost –  p < 0,001 (bolečina).

OPEN FILE
Bolečine, povezane s sklepi (TMJ), Univerza v Parmi, Italija

50-odstotno zmanjšanje bolečine v dveh tednih v primerjavi z 8-odstotnim zmanjšanjem v kontrolni skupini.

Objavljeno: »Laser Therapy«, marec 2015.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25941425

OPEN FILE
STROKOVNA PRIPOROČILA
Sistematični pregled literature

Sistematični pregled literature, objavljen v reviji »Photomedicine and Laser Surgery«, november 2018, podpira izjemno učinkovitost pripomočka B-Cure Laser v primerjavi z vsemi terapevtskimi pripomočki s področja fotomedicine za domačo uporabo za zdravljenje bolečin in celjenje ran.

B-Cure Laser je bil naveden v 4 od 14 študijah! 29 % pacientov, zajetih v zadevne študije, je pripomoček B-Cure Laser uporabljalo za terapijo.

OPEN FILE
Smernice organizacije American College of Physicians, bolečine v križu

Smernice organizacije American College of Physicians »močno priporočajo« terapijo z laserjem nizke intenzitete kot neinvaziven način zdravljenja akutnih, subakutnih in kroničnih bolečin v križu (april 2017).

OPEN FILE
Revija The Lancet, bolečine v vratu

Pokazali smo, da izvajanje terapije LLLT zmanjša akutne bolečine v vratu praktično že po prvi uporabi, medtem ko je za zdravljenje kroničnih bolečin v vratu treba terapijo izvajati do 22 tednov.« (december 2009)

OPEN FILE
Smernice združenja MASCC, oralni mukozitis

Mednarodne smernice priporočajo »uporabo terapije z laserjem nizke intenzitete za zdravljenje oralnega mukozitisa« (november 2018).

OPEN FILE