X Please adjust your browser settings in order to opt out of cookies and review our Privacy Policy for more helpful information

PREGLED PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

 

NTT, d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje (v nadaljevanju »Podjetje« ali »mi« ali »nas«) ceni pravico do zasebnosti naših uporabnikov (v nadaljevanju »vi« ali »vas«). V ta namen smo pripravili Pregled pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (v nadaljevanju »Pregled«) kot povzetek pravic posameznikov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju »GDPR«), ki velja za vse prebivalce Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju »EGP«). Če želite predložiti zahtevek za uveljavljanje katere koli od svojih pravic, izpolnite obrazec zahtevka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki je na voljo na naslovu: https://staging.atomi.co.il/bcure-global/data-subject-request-form/, in ga pošljite na e-naslov: [email protected].

 

Vaša pravica do obveščenosti

Zahtevate lahko informacije o tem, zakaj in kako obdelujemo osebne podatke. Ta pravica med drugim vključuje razloge in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov in dodatne informacije, ki so potrebne za zagotavljanje poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov. Več podrobnosti boste našli v našem Pravilniku o zasebnosti.

 

Dostop

Od nas lahko zahtevate potrditev, ali obdelujemo določene osebne podatke v zvezi z vami, prav tako pa lahko zahtevate kopijo teh osebnih podatkov z dodatnimi informacijami o načinu in razlogu uporabe teh osebnih podatkov. Po prejemu tovrstnega zahtevka bomo analizirali in ugotovili verodostojnost in ustreznost zahtevka za dostop in vam posredovali veljavno potrditev obdelave, kopijo osebnih podatkov ali opis osebnih podatkov in vrste podatkov, ki se obdelujejo, namen hrambe in obdelave teh podatkov in informacije o viru, če nam teh osebnih podatkov niste posredovali sami. Naš odgovor, ki je podrobno naveden zgoraj, vam bomo posredovali v zakonsko veljavnem roku.

 

Popravek podatkov

Če osebni podatki, ki jih hranimo, niso pravilni, lahko od nas zahtevate posodobitev teh podatkov. Če smo tretji osebi posredovali netočne informacije o vas, imate prav tako pravico od nas zahtevati, da zadevno tretjo osebo obvestimo o potrebi po posodobitvi podatkov.

 

Izbris podatkov (»pravica do pozabe«)

Od nas lahko zahtevate izbris določenih osebnih podatkov ob izpolnjevanju določenih pogojev. Ravnati moramo v skladu z zahtevkom za uveljavljanje pravice do pozabe in izbrisati zadevne osebne podatke, če: (i) veljavni osebni podatki niso več potrebni za prvotni namen, zaradi katerega so bili zbrani, in ne obstaja nova pravna podlaga za nadaljevanje obdelave; (ii) je pravna podlaga za obdelavo vaša privolitev in zahtevate preklic te privolitve; (iii) uveljavljate svojo pravico do ugovora naši obdelavi vaših osebnih podatkov in naši razlogi za obdelavo teh osebnih podatkov ne prevladajo nad vašimi; (iv) osebne podatke obdelujemo nezakonito; ali če je izbris vaših osebnih podatkov nujen za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo.

Če smo vaše osebne podatke prenesli tretji osebi, lahko od nas zahtevate, da tretji osebi naročimo izbris teh podatkov. Upoštevajte, da ta pravica do izbrisa ni absolutna. Tudi če spadate v katero koli od zgoraj navedenih točk, lahko zavrnemo vaš zahtevek za izbris podatkov če ugotovimo, da podatke potrebujemo (v skladu z veljavno zakonodajo): (i) zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti; (ii) zaradi uveljavljanja, izvajanja ali branjenja v pravnih zahtevkih; ali (iii) za znanstvene namene itd.

 

Ugovor obdelavi

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo v skladu s pravno podlago naših zakonitih interesov, lahko ugovarjate naši obdelavi na tej podlagi. Tudi če prejmemo vaš ugovor, pa lahko nadaljujemo z obdelavo osebnih podatkov, če (v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi): (i) naši zakoniti interesi za obdelavo prevladajo nad vašimi pravicami, interesi in svoboščinami; ali (ii) je obdelava teh podatkov nujna zaradi izvajanja, uveljavitve ali zagovarjanja pravnega zahtevka ali pravice itd.

 

Omejitev obdelave

Omejitev namenov, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, lahko zahtevate, če: (i) se izpodbija točnost osebnih podatkov; (ii) je omejitev zahtevana namesto izbrisa, pri čemer
se obdelava šteje za nezakonito; (iii) osebnih podatkov ne potrebujemo več za prvotni namen, vendar so ti še potrebni za uveljavitev, izvajanje ali obrambo zakonskih pravic; ali (iv) ob upoštevanju nujnih razlogov v smislu zahtevka za izbris osebnih podatkov.

 

Prenosljivost podatkov

Od nas lahko zahtevate, da vaše osebne podatke, ki jih hranimo, pošljemo ali posredujemo tretji osebi, vendar samo če: (i) ste nam osebne podatke posredovali vi sami; (ii) se osebni podatki obdelujejo samodejno; (iii) se osebni podatki obdelujejo na pravni podlagi privolitve ali izpolnjevanja pogodbe.

 

 

NTT, d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje
Velenje, 21.9.2021