X Please adjust your browser settings in order to opt out of cookies and review our Privacy Policy for more helpful information

POGOJI UPORABE

NTT, d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje, 3320 Velenje, Davčna številka: SI14116308 , Matična številka: 5696267000 (v nadaljevanju NTT d.o.o.) vzpostavlja spletno mesto www.bcurelaser.si.

Naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.). 

Ti pogoji uporabe (»Pogoji uporabe«) tvorijo pravno zavezujoči dogovor med podjetjem NTT, d.o.o. (»mi«, »nas« ali »podjetje«), upravljavcem tega spletnega mesta in
lastnikom pripomočkov (kot je opredeljeno v nadaljevanju) in vami, obiskovalcem našega spletnega mesta ali našo stranko (»stranka« ali »vi«). Ko brskate po našem spletnem mestu ali opravite nakup, to področje urejajo ti Pogoji uporabe, kot tudi Pravilnik o vračilih, povračilih in zamenjavah (skupaj v nadaljevanju »Pogoji«). Pomembno in priporočeno je, da natančno preberete te Pogoje, saj vsebujejo koristne informacije, med drugim v zvezi s pogoji, ki veljajo ob vašem nakupu.

To spletno mesto je platforma za e-poslovanje, ki ponuja izdelke B-Cure Laser – serijo pripomočkov za zdravljenje bolečin, ortopedskih težav, ran in drugih stanj. Vsi pripomočki imajo evropsko oznako CE, razvilo pa jih je izključno podjetje Good Energies Ltd, Haifa, Izrael. Zagotoviti vam želimo edinstveno nakupovalno izkušnjo, zato vam ponujamo izčrpne informacije o naših pripomočkih.

Upoštevajte, da boste v kompletu poleg pripomočka prejeli brošuro z uporabniškim priročnikom in garancijsko potrdilo, ki ureja področje uporabe posameznega pripomočka_._ Upoštevajte navodila in informacije, ki jih tam najdete. V izogib nejasnostim ti Pogoji urejajo spletno mesto, njegovo vsebino in področja prodaje, odpreme in vračila pripomočkov. Uporabo pripomočka
urejata uporabniški priročnik in garancijsko potrdilo.
V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na našo službo za pomoč strankam na [email protected], ki se bo po svojih najboljših močeh potrudila, da vam v najkrajšem možnem času zagotovi najboljšo pomoč in informacije.

 

Sprejetje pogojev: Z vstopom na spletno mesto in njegovo uporabo ali ob nakupu katerega koli našega pripomočka potrjujte, da ste prebrali ter da razumete in se strinjate s temi Pogoji. Pogoji predstavljajo zavezujočo in izvršljivo pravno elektronsko pogodbo med vami in nami. Če se s Pogoji ne strinjate, spletnega mesta ne uporabljajte.

 

Spremembe in dopolnitve

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo ali dopolnimo te Pogoje; tovrstne spremembe bodo začele veljati, takoj ko bodo vključene v spremenjene Pogoje. Datum zadnje spremembe bo naveden v razdelku »Zadnja sprememba«. Vaša uporaba spletnega mesta po uvedbi sprememb Pogojev pomeni, da se z njimi strinjate. V primeru bistvene spremembe si bomo razumno prizadevali, da vas o tem pisno obvestimo na spletnem mestu ali prek drugih komunikacijskih poti.

 

 

 

Upravičenost

Če želite uporabljati naše spletno mesto, vključno z nakupom pripomočka, morate biti stari najmanj 18 let (ali polnoletni po zadevni zakonodaji) in imeti pravno sposobnost sprejeti te Pogoje. Prav tako jamčite, da ste upravičeni sprejeti te Pogoje in da za vas ne velja prepoved nobenega pristojnega organa, sodne odločbe ali zakona za sklenitev pogodb; imate vsa pooblastila, vključno s tistimi, ki so potrebna za delovanje v imenu podjetja, da sprejmete te Pogoje.

 

Prodajni pogoji

Z oddajo naročila izjavljate in jamčite, da so vse informacije, ki ste jih navedli na strani za dokončanje nakupa, točne in popolne, vključno s podatki za stik, podatki o plačilu in naslovom za dostavo in izdajo računa. Nepopolne ali netočne informacije nam onemogočajo obdelavo in dostavo pripomočka, zato ste izključno sami odgovorni, da nam posredujete točne podatke. Če pozneje ugotovite, da ste nam posredovali nepopolne ali netočne podatke, nas o tem takoj obvestite po e-pošti: [email protected].

 

Po dokončni oddaji naročila boste prejeli potrditveno elektronsko sporočilo. Upoštevajte, da so vsa naročila odvisna od razpoložljivosti izdelkov. Če niste prejeli potrditvenega elektronskega sporočila ali računa, je verjetno prišlo do težav z vašim naročilom. V tem primeru vam bomo posredovali nadaljnja navodila. V nekaterih primerih bomo morali naročilo zavrniti ali preklicati (tudi če smo ga predhodno potrdili). Če se to zgodi in menite, da smo naredili napako, nam pišite na [email protected].

 

Plačilo upravljajo naši tretji obdelovalci plačil, zato imamo omejen nadzor nad tem postopkom in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake v zvezi s plačilom. Po svojih najboljših močeh se bomo potrudili in pomagali pri odpravljanju tovrstnih napak, če bo to smiselno.

 

Odprema, vračila in zamenjave

Naš Pravilnik o vračilih, povračilih in zamenjavah določa in ureja našo politiko o vračilih, medtem ko Pravilnik o odpremi določa in ureja naše načine odpreme. Po svojih najboljših močeh se trudimo izpolnjevati roke dostave, vendar lahko kljub temu občasno pride do zamud, npr. zaradi zamud poštne ali prevozniške službe, logističnih težav ali vremenskih razmer (za tovrstne zamude ne odgovarjamo). Po svojih najboljših močeh vas bomo obveščali, da boste lahko sledili svojemu naročilu prek ustreznih kurirskih služb. Pred nakupom pripomočka natančno preberite pogoje zgoraj navedenih pravilnikov.

 

 

Kuponi

Občasno vam lahko ponudimo kupone za uveljavljanje popusta ali drugih ugodnosti. Odločitev, ali boste vnesli kodo kupona pri dokončanju nakupa, je izključno vaša. Če te kode pri dokončanju nakupa ne uporabite, popusta pozneje ne boste mogli uveljavljati. Za vsak kupon veljajo posebni pogoji, ki bodo jasno navedeni v času izdaje. Pogoje za določen kupon boste našli na mestu, kjer ste našli kodo, tj. v elektronskem sporočilu ali na našem spletnem mestu, zato jih natančno preberite. Če po lastni presoji menimo, da je prišlo do zlorabe kode kupona, lahko to kodo prekličemo. Uporabite lahko samo eno kodo kupona na naročilo. Kode kupona lahko veljajo samo za določene izdelke in večina kod ima rok uporabe.

 

Intelektualna lastnina

Spletno mesto (vključno z vsebino), pripomočki, vključno z opisi, slikami, video posnetki, simboli, ikonami in vso s tem povezano vsebino, so izključna last podjetja. Podeljena vam ni nobena pravica, lastninska pravica ali delež in pridržujemo si vse pravice, lastninske pravice in lastništvo nad spletnim mestom, pripomočkom ali z njima povezanimi vsebinami.

 

Omejitve uporabe

Strinjate se, da boste spletno mesto uporabljali, kot to določajo ti Pogoji in v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Prepovedano je (to velja tudi za tretje osebe v smislu privolitve, pooblastitve ali spodbujanja): (a) uporabljati spletno mesto na neskladen, nezakonit, goljufiv ali neustrezen način; (b) zaobiti, onemogočiti ali na drugačen način posegati v varnostne elemente spletnega mesta in/ali drugim preprečiti uporabo spletnega mesta; (c) spreminjati, prirejati, izvajati obratni inženiring, razstavljati spletno mesto; (d) odstraniti, popačiti, skriti ali spreminjati spletno mesto; (e) uporabiti spletno mesto za spodbujanje, izvajanje ali prispevanje k goljufivim, nezakonitim ali na drugačen način neustreznim dejavnostim, kar med drugim, brez omejitev, vključuje lažno identiteto v zvezi z nagradnimi igrami, piramidne sheme, izvajanje anket, verižna pisma, neželeno pošto, smetenje ali pošiljanje podvojenih ali neželenih sporočil; (f) uporabiti robota, pajka ali druge samodejne naprave, orodja Web-Bar, drugega spletnega odjemalca, napravo, programsko opremo, protokol ali ročni način za spremljanje ali prenašanje informacij iz spletnega mesta; ali (h) uporabiti spletno mesto ali napravo na nezakonit način ali v nasprotju s temi Pogoji. Uporabo spletnega mesta in naših storitev vam lahko preprečimo, če smo obveščeni o katerem koli dejanju, ki krši ali ga je mogoče upravičeno šteti kot kršitev Pogojev.

 

Zasebnost

Naš Pravilnik o zasebnosti opisuje, kako obdelujemo, uporabljamo, hranimo in delimo vaše podatke, ko vstopite v spletno mesto, in je naveden v Pogojih kot referenca. Priporočamo vam, da redno preverjate naš Pravilnik o zasebnosti.

 

Omejitev garancije

Podjetje NTT, d.o.o. ni zdravstvena organizacija in to spletno mesto ni zasnovano za postavitev diagnoze ali zdravstveno svetovanje. Vsebina in zdravstvene informacije so namenjeni splošni seznanitvi, uporabi v izobraževalne namene in kot pregled predvidene uporabe pripomočka, ne predstavljajo pa zdravstvenega nasveta, diagnoze ali nadomestka za strokovni nasvet. Izkušnje, uporaba in rezultati pripomočka se lahko razlikujejo med posamezniki zaradi razlik v anamnezi, genetiki, starosti, spolu in drugih dejavnikov. Pred odločitvijo o nakupu pripomočka vam zato svetujemo, da se posvetujete z ustreznim zdravstvenim delavcem in natančno pregledate licenco medicinskega pripomočka. Pripomoček in priložene informacije uporabljate na lastno odgovornost.

Razen kot je navedeno v tem dokumentu, so spletno mesto, storitve in pripomočki zagotovljeni v obliki »takšni, kot so« in »kot so na voljo«, brez izrecnih ali impliciranih jamstev, med drugim vključno z navedbami, garancijami in pogoji primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, lastninskimi pravicami, nekršitvami in tistimi, ki izhajajo iz zakona ali so del posla ali trgovanja. Podjetje ne jamči, da bo spletno mesto delovalo brez težav ali brez virusov ali druge škodljive kode. Strinjate se, da podjetje ne odgovarja za katere koli posledice, ki jih utrpite vi ali tretja oseba zaradi tehničnih težav, kar med drugim, brez omejitve, vključuje internetne (npr. počasne povezave, preobremenjenost naših ali drugih strežnikov) ali druge telekomunikacijske storitve ali internetne ponudnike. Prav tako Ne izjavljamo ali jamčimo, da bo spletno mesto ali storitve na voljo za uporabo na vseh lokacijah ali ob določenem času. Spletno mesto in pripomoček uporabljate izključno na lastno tveganje in odgovornost. Veljavna zakonodaja morda ne dovoljuje izključitve določenih jamstev, zato določene izključitve, navedene v tem dokumentu, morda ne veljajo.

Prav tako to spletno mesto vsebuje izjave uporabnikov, ki odražajo dejanske izkušnje, vendar so te izkušnje specifične za zadevnega uporabnika in niso nujno reprezentativne za vse vrste posameznikov. Ne trdimo in ne smete predvidevati, da bodo imeli vsi posamezniki in stranke enake izkušnje in dosegli enake rezultate. Izjave uporabnikov za vas morda ne bodo držale. Če torej želite kupiti naš pripomoček, morate pri tem vedno upoštevati lastne potrebe in želje. Zavračamo vsako odgovornost za odločitev ali dejanje, sprejeto ali izvedeno na podlagi teh izjav ali vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, ki je navedena v obliki »takšna, kot je.

 

Omejitev odgovornosti

POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, PODJETJE (VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, NJEGOVIMI PODRUŽNICAMI IN ZADEVNIMI USLUŽBENCI, DIREKTORJI, ZAPOSLENIMI IN ZASTOPNIKI, SKUPAJ V NADALJEVANJU: »SKUPINA DRUŽBE«) IN NJEGOVI TRGOVCI, DISTRIBUTERJI, TRETJI DAJALCI LICENC ALI PONUDNIKI OPREME IN STORITEV NISO ODGOVORNI ZA KATERO KOLI POSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSEBNO ALI EKSEMPLARNO ŠKODO ALI ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE PODATKOV, IZGUBE DOBREGA IMENA, ZAUSTAVITVE DELA, OKVARE ALI NEPRAVILNEGA DELOVANJA NAPRAVE ALI ŠKODO, KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV, TUDI ČE JE BILO PODJETJE SEZNANJENO Z MOŽNOSTJO NASTANKA TOVRSTNE ŠKODE. PRAV TAKO NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA NEZMOŽNOST IZVEDBE ALI ZAMUDO PRI IZPOLNITVI NAŠIH OBVEZNOSTI, KI JE POSLEDICA DOGODKA ZUNAJ NAŠEGA NADZORA (TJ. DEJANJE ALI DOGODEK, KI JE ZUNAJ NAŠEGA RAZUMNEGA NADZORA). V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST SKUPINE PODJETJA ZA KATERI KOLI ZAHTEVEK, KI IZHAJA IZ TEH POGOJEV IN STORITEV ALI JE Z NJIMI POVEZAN, IN SICER V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOLOČA VELJAVNA ZAKONODAJA, NE PRESEGA CENE KUPLJENIH PRIPOMOČKOV. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI NE VPLIVA NA ODGOVORNOST PODJETJA ZA TELESNE POŠKODBE, KI SO POSLEDICA NJEGOVE MALOMARNOSTI, KOT TUDI NE VPLIVA NA ODGOVORNOST ZA GOLJUFIVO ZAVAJANJE ALI DRUGO ODGOVORNOST, KI JE NI MOGOČE IZKLJUČITI ALI OMEJITI PO VELJAVNI ZAKONODAJI.

 

Odškodninska odgovornost

Strinjate se, da boste podjetje in njegove podružnice in zadevne uslužbence, direktorje, zaposlene in zastopnike zagovarjali, jim povrnili odškodnino in odvezali odgovornosti pred vsemi zahtevki tretje osebe, škodo, obveznostmi, stroški in izdatki (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), ki izhajajo iz (i) vaše uporabe spletnega mesta, ki ni v skladu s temi Pogoji in Pravilnikom o zasebnosti, vključno z malomarnostjo in nezakonitim ravnanjem; (ii) vaše zlorabe ali kršitve pravic tretje osebe prek spletnega mesta; in (iii) vaše kršitve veljavne zakonodaje in predpisov. Obveznost odškodninske odgovornosti velja tudi po prekinitvi ali poteku teh Pogojev in prekinitvi vaše uporabe spletnega mesta.

 

Prekinitev uporabe

Te Pogoje in uporabo spletnega mesta in storitev lahko kadar koli prekinete. Vaš dostop do celotnega obsega ali dela spletnega mesta ali storitev lahko kadarkoli prekinemo z navedbo razloga ali brez njega in z obvestilom ali brez njega. Prekinitev začne veljati takoj. Takšna prekinitev lahko povzroči uničenje vseh informacij in podatkov v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta in storitev.

 

Razno

Ti Pogoji in Pravilnik o zasebnosti predstavljajo celoten dogovor med pogodbenima strankama v zvezi z uporabo spletnega mesta. Če katera koli od določb teh Pogojev postane neizvršljiva, jo je treba spremeniti v obsegu, da postane izvršljiva, in ta odločitev pod nobenimi pogoji ne sme vplivati na izvršljivost zadevne določbe ali drugih določb v teh Pogojih. Če podjetju ne uspe uveljaviti katere koli od pravic ali sprejeti ukrepa zoper vas v primeru kakršne koli kršitve v zvezi s tem dokumentom, se to ne šteje za odpoved takšni pravici ali ukrepu v primeru naslednjih kršitev. Teh Pogojev in katere koli pravice, ki jo podeljujejo, ne morete prenesti brez predhodne pisne privolitve podjetja. Podjetje lahko kadar koli in po lastni presoji podeli svoje pravice in obveznosti, določene v tem dokumentu. Te Pogoje ureja slovenska zakonodaja, in z njimi povezane spore rešuje pristojno sodišče v Velenju, Slovenija.

 

Stopite v stik z nami

Če imate vprašanja ali pomisleke v zvezi s temi Pogoji, nam pišite na: [email protected] ali nam pošljite dopis na naslov: NTT, d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje, ali izpolnite naše spletne obrazce, ki so na voljo na spletnem mestu.

 

NTT, d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje
Velenje, 21.9.2021